Thủ lĩnh Đoàn và bí quyết làm tốt công tác phong trào

Với 7 năm gắn bó với công tác đoàn và trải qua nhiều chức vụ từ Bí thư chi đoàn thôn, bản đến Phó Bí thư Đoàn xã rồi Bí thư Đoàn xã, đồng chí Chẩu Văn Đệ - Bí thư Đoàn xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (trong ảnh) là thủ lĩnh trong công tác Đoàn cơ sở vững mạnh đồng chí luôn cố gắng nỗ lực, phát triển các phong trào của Đoàn ở địa phương.

Trên cương vị thủ lĩnh của Đoàn xã, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã thực hiện tốt chức năng tham mưu khi xây dựng và tổ chức, thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác Đoàn thiết thực như: Góp phần vào việc hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Thượng Lâm năm 2015; tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt tham gia chương trình triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng Homestay tại địa bàn xã; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Câu lạc bộ giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ làm tốt công tác phong trào, đồng chí còn luôn trăn trở, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đệ chia sẻ bí quyết để làm tốt điều này, theo đồng chí, Ban Chấp hành Đoàn xã cần liên tục phát động phong trào rộng rãi đến các chi đoàn dưới cơ sở. Cùng với đó tổ chức tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn ở thôn, bản để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhằm đưa ra các phong trào, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Thông qua những buổi sinh hoạt tiếp xúc với cơ sở, đồng chí hiểu được nhu cầu lớn nhất của đoàn viên, thanh niên ở các thôn, bản hiện nay chính là tìm được việc làm, phát triển kinh tế... Muốn thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên thì tổ chức Đoàn phải có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với sở thích và nhu cầu của thanh niên như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tư vấn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế…

Với những thành tích đạt đươc trong công tác đoàn, đồng chí Chẩu Văn Đệ đã được các cấp lãnh đạo tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, như Tỉnh đoàn Tuyên Quang tặng bằng khen về thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng năm và nhiệm kỳ 2012 - 2017. ​

Nguồn tin: Ban quản trị