22:44 ICT Thứ sáu, 31/03/2023

Danh mục

Liên kết

Trang tìm kiếm
Báo Tuyên Quang
So giao duc va dao tao
Trung ương đoàn TN VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Báo điện tử
Báo điện tử VnExpress

Trang nhất » Tin tức » Tin thời sự

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Lâm Bình: Tiếp tục triển khai chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 Quy định số 01 – QĐ/TWĐTN – BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Thứ bảy - 22/10/2022 09:47
Thực hiện Quy định số 01 – QĐ/TWĐTN – BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cấp chi đoàn đạt hiệu quả. 100% cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện được học tập từ 2 chuyên đề/năm. Riêng các đồng chí Thường trực Huyện đoàn thì được tiếp thu, học tập từ 3 chuyên đề trở lên trong năm qua các đợt tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chuyên đề mang tính thời sự qua các cuộc hội nghị Báo cáo viên do Trung ương, Tỉnh và huyện tổ chức,..
Lâm Bình: Tiếp tục triển khai chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 Quy định số 01 – QĐ/TWĐTN – BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Lâm Bình: Tiếp tục triển khai chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 Quy định số 01 – QĐ/TWĐTN – BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Mục đích của việc học tập lý luận chính trị là trang bị cho cán bộ Đoàn những kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ III, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở phải xác định việc việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn. Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo Cơ quan chuyên trách Huyện đoàn, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nội dung học tập liên quan các vấn đề: Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp; Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh đoàn; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã giao cho cán bộ cơ quan Huyện đoàn theo điểm phân công phụ trách hàng năm, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ của các cơ sở, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Huyện đoàn; giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị. Tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện, cấp tỉnh theo Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Đối với các lớp bồi dưỡng cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn mời các báo cáo viên là các đồng chí có chuyên môn hiện là lãnh đạo ở các cơ quan của Đảng, chính quyền trực tiếp thực hiện các chuyên đề. Ngoài ra để nâng cao chất lượng chất lượng học tập, Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng đổi mới hình thức truyền tải thông qua xem tư liệu, bằng hình ảnh trực quan… kết hợp với phương pháp truyền thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác truyền đạt các nội dung.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập, duy trì Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện. CLB Lý luận trẻ Lâm Bình là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, trang bị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới; nhận diện các âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”.

Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, hiện nay, có 1 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí đang học Cao cấp lý luận chính trị. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện đạt hiệu quả.

Từ đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan đầu tuần, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách huyện Quế Phong được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề: Thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời điểm hiện nay; tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên; Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Luật an ninh mạng; nhận diện vấn đề lợi dụng  của các thế lực thù địch để chống phá của các thế lực thù địch… thông qua bài giảng của Thường trực Huyện đoàn.

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đoàn./.

Nguồn tin: Ban quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: học tập, cán bộ, đoàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn hãy cho biết ý kiến về nội dung và hình thức của trang?

Nội dung phong phú, hình thức đẹp

Cần thêm một số chức năng cho site phong phú

WEBSITE TÌM VIỆC LÀM
ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
cong thong tin dien tu Tuyen Quang
Tỉnh đoàn Tuyên Quang

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 2310

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 38387

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4022292

Giới thiệu

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn Lâm Bình

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn Lâm Bình   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH HUYỆN LÂM BÌNH * Số:       - ĐA/ĐTN         Lâm Bình, ngày      tháng 5 năm...