15:02 ICT Thứ hai, 30/11/2020

Danh mục

Liên kết

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Báo Tuyên Quang
Báo điện tử VnExpress
Báo điện tử
So giao duc va dao tao
Trang tìm kiếm
Trung ương đoàn TN VN

Trang nhất » Tin tức » Tin hoạt động » Cấp ủy - Chính quyền

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Huyện Ủy Lâm Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thứ năm - 10/05/2012 09:35
Ngày 08/5/2012, tại hội trường khu làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trương Dương Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị có 145 đại biểu, gồm các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, UBND, HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện; Giám đốc Trung tâm BDCT  huyện; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở; Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND, UBND các xã.

Trực tiếp truyền đạt, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Mạnh Tuấn nêu rõ: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao; cho rằng, Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình với tinh thần tự phê bình rất cao, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Mục đích của Hội nghị quan trọng này là thông qua việc giới thiệu, quán triệt quan điểm chỉ đạo, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện nêu trong Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt, nhận thức, đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thông nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Mạnh Tuấn đã giới thiệu, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí cũng đã chỉ rõ, từ trước đến nay, Đảng ta hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, nhờ đó, tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Đồng chí cũng đã phân tích 4 lý do cần thiết phải ban hành Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh thêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất.

Đồng chí cũng chỉ ra những việc cần làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tự giác, gương mẫu, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã được xem đĩa ghi hình bài phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 14/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Trương Dương Thanh, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Ma Văn Giáo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã trình bày Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban  Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

 Cuối buổi làm việc, Hội nghị tiến hành thảo luận góp ý vào dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đa số các ý kiến thảo luận đều thể hiện sự nhất trí cao đối với Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ, Đảng viên trong huyện trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết góp phần xây dựng quê hương Lâm Bình ngày một phát triển.  Sau phần thảo luận các đồng chí tham dự hội nghị được xem đĩa ghi hình bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã lưu ý  một số vấn đề trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt. Vấn đề quyết định bây giờ là khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết tâm thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện. Bí thư lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, hành động, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Nguồn tin: Ban quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn hãy cho biết ý kiến về nội dung và hình thức của trang?

Nội dung phong phú, hình thức đẹp

Cần thêm một số chức năng cho site phong phú

Tỉnh đoàn Tuyên Quang
cong thong tin dien tu Tuyen Quang
ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
WEBSITE TÌM VIỆC LÀM

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41154

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2820004

Giới thiệu

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn Lâm Bình

Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Huyện đoàn Lâm Bình   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH HUYỆN LÂM BÌNH * Số:       - ĐA/ĐTN         Lâm Bình, ngày      tháng 5 năm...